Zelfsluitende waterkering

Wereldwijde toepassing door eenvoud in ontwerp en gebruikte materialen. De Vlotterkering® is ontworpen als zelfsluitende waterkering, geïntegreerd in een dijk of kade, die de leefomgeving beschermt tegen extreme wateroverlast. De Vlotterkering® is een flexibele zelfsluitende waterkering. De kering bestaat uit een betonnen bak en een drijvend onderdeel, de vlotter, met daarop een stalen paneel als deksel, die als kering dient. Als de Vlotterkering® niet in gebruik is, hangt de vlotter in de betonnen bak die onderdeel is van de kade. Wanneer water in de bak wordt gelaten, drukt het water de vlotter met het paneel omhoog, waardoor een waterkerende functie ontstaat. Belangrijk voordeel is dat de Vlotterkering® uitkomst biedt in complexe ruimtelijke gebieden.

Vlotterkering schema

Test Vlotterkering® positief beoordeeld:

Met subsidie van het Hoogheemraadschap van Delfland is er in 2014 door Dura Vermeer en Vlotterkering BV een proefopstelling gebouwd over 40 meter. Deze opstelling is uitgebreid getest door het ingenieursbureau Grontmij met ondersteuning door STOWA, Clean Tech Delta, het Hoogheemraadschap van Delffland, Deltares en Topsector Water. Dura Vermeer heeft de Vlotterkering® in haar productportfolio opgenomen. Door acquisitie en sales willen zij de Vlotterkering® inzetten in hun projecten voor de Nederlandse markt.

De voordelen van de Vlotterkering® op een rijtje:

 • 3 tot 4 keer sneller dan andere tijdelijke waterkeringen.
 • Geen aantasting van het (uit)zicht en behoud van de oude situatie.
 • Inwerkingstelling ongevoelig voor (weers)omstandigheden.
 • Permanent aanwezig en op elk moment in te zetten en/of te testen.
 • Géén mankracht of materieel nodig, ook niet bij het terugbrengen in ruststand.

Andere toepassingen kunnen zijn:

 • Kan worden ingezet voor buitendijkse en stedelijke gebieden.
 • Het afsluiten van coupures in dijken en keringen.
 • Bescherming of verhindering van het wegvloeien van bluswater en/of gevaarlijke stoffen bij (petro)chemische installaties.
 • Bij hoogspanningsstations tegen wateroverlast.
 • Bij elke manier van ruimtegebrek waar dijkverhoging plaats moet vinden.
 • Kanaliseren van waterstromen en stedelijke waterstromen.
 • Voor bescherming van bedrijventerreinen en woningen, zowel individueel als per gebied.
 • Opslag van hemelwater.
 • Als spaarbekken om water vast te houden.

Wilt u zelf Vlotterkering® dealer worden buiten Nederland? Wij zijn op zoek naar nieuwe dealers wereldwijd. Heeft uw bedrijf interesse? Klik hier …