Steyl – Maashoek

Het gaat gebeuren. De Vlotterkering® wordt daadwerkelijk gerealiseerd.
Waterschap Limburg wil de Maashoek, in het Limburgse kloosterdorp Steyl, hoogwaterveilig maken voor de toekomst. Na een intensieve aanbesteding heeft het waterschap gekozen voor de oplossing van de combinatie Dijkzone Alliantie: een samenwerking van Ploegam, Hollandia Infra en Dura Vermeer i.s.m. Vlotterkering BV.

Steyl heeft een van rijkswege beschermd dorpsgezicht; zowel het zicht óp als vanaf de Maas zijn bijzonder. De zelfsluitende kering ontneemt dat uitzicht vanaf en naar het openbare plein straks alleen op het moment dat het ook echt nodig is: bij hoogwater.

Bekijk onderstaande film en slideshow voor een impressie:


Voor meer informatie, bezoek de website van het waterschap Limburg: