Inpassingsplan Spakenburg

Het oude centrum van Spakenburg, met zijn historische havens, wegen- en steegjes, monumentale panden en de botterwerf is een aantrekkelijk en betekenisvol woon-,werk- en verblijfsgebied. Het toekomstperspectief van Spakenburg zal daarom in belangrijke mate verbonden moeten blijven met deze bijzondere kwaliteiten.

Om Spakenburg te beschermen tegen extreem hoog water heeft men gekozen voor een verborgen flexibele waterkering, vergelijkbaar met de Vlotterkering®. Voor meer informatie, klik op onderstaande link.

Open de pdf, en lees verder …